ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTMEN EĞİTİMİ

EĞİTİMLER

MUCİT ATÖLYE (DÖNEMSEL)

ÜRÜNLER

ATÖLYE KURULUM

21.yy becerilerine ulaşma hedefinde olan eğitim kurumlarına fiziki mekan konusunda destek sağlayarak süreç odaklı yeni nesil öğrenme ortamları oluşturuyoruz.

STEM DERSLİK

TASARIM-BECERİ ATÖLYESİ

Atölyeler için tüm mobilya, malzeme, ve eğitim talepleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

EĞİTİM BAŞLIKLARIMIZ

TEMEL KODLAMA EĞİTİMİ (10 SAAT)

Temel kodlama eğitimi ile çocuklar, bir yandan bilgisayar bilimleri kavramlarını öğrenirlerken, bunu gerek sınıf ortamında, gerek kağıt üzerinde gerekse bilgisayar ortamında katıldıkları oyun tabanlı etkinliklerle yapıyorlar.Bu durum onların motivasyonunu arttırırken kalıcı öğrenmelerini de sağlamaktadır. Bu etkinliklerde sürekli bir problem durumu ile karşılaşan çocukların, problem çözme, yaratıcı düşünme, analitik düşünme ve algoritmik düşünme gibi üstbilişsel becerilerigelişmektedir.

 

ARDUİNO İLE ROBOTİK KODLAMA ( 20 SAAT )

Arduino elektronik kartları, öğrencilerin basit elektronik devreler kurup kodlayarak bir takım günlük hayat problemlerine de çözümler üretebilecek sistemler oluşturmalarını sağlamaktadır.Bu eğitim de öğrencilerin problem çözme ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirirken robotik bilimi konusunda önemli bir temel oluşturup çocukları geleceğe hazırlamaktadır. Eğitimimiz süresince Arduino’nun yanı sıra Twinbilim, mBot ve makey makey robotik kitleri ile de projeler geliştirilmektedir.

 

SCRATCH İLE OYUN PROGRAMLAMA ( 10 SAAT )

Dünya üzerinde 35 milyon civarında kullanıcısı bulunan Scratch yazılımı, teknoloji üretimi anlamında dünyannın en iyi üniversitelerinden birisi olan Massachusetts Instıtute of technology (M.I.T) tarafından üretilmiştir. Code.org platformunun aksine Scratch’te hazır bir sahne karakterler ve senaryo yoktur. Öğrencilerin oluşturacakları ürünlerin bütün detaylarını önceden planlayıp sıfırdan ürütmeleri gerekmektedir.Öğrenciler Scratch ile kendi animasyonlarını dijital hikayelerini basit yazılımları ve 2 boyutlu oyunlarıı üretip kodlayabilmektedir.Bu süreç öğrencilerin problem çözme ve üretken düşünme becerilerini geliştirmenin yanısıra üretme bilinci ve mutluluğu yaşamalarını ve özgüvenlerinin gelişmesini sağlamaktadır.

 

3 BOYUTLU TASARIM VE 3 BOYUTLU YAZICI ( 20 SAAT)

tinkercad ile 3 boyutlu tasarım eğitimini sizler için hazırladık bu eğitimle bireyler gerçek yaşam problemlerine çözüm ararken fikirlerini somut nesneler üzerinde işlemsel düşünme becerilerini geliştirmektedir ayrıca kişinin tasarım anlamında temel beceri ve yetenekleri ortaya koymasında yardımcı olan ve çeşitli üretim yöntemleriyle bu tasarımlarını kolayca görmesini sağlayan yardımcı uygulamadır bu eğitimi aldığınızda hayal ettiğiniz tasarımları 3 boyutlu bir şekilde çizebilir ve bu tasarımlarınızı 3 boyutlu yazıcılardan çıkartabilirsiniz.


 

Mikron Akademi

YENİ NESİL EĞİTİM 

‘’İçerisinde bulunduğumuz dijital çağın gereksinimlerini karşılamak için 21.yy becerileri ile donatılmış bireylere ihtiyaç duyulmaktadır.21.yy yüzyılda ülke olarak gelişmek için ve liderlik edebilmek için bu becerilerden yararlanılması gereğini ortaya koymaktadır. Bunlardan en önemlisi STEM eğitimi olarak nitelendirebiliriz. STEM eğitimi disiplenler arası ve uygulamaya yönelik yaklaşımı içeren Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik gibi dört önemli disiplinin birbirleriyle entegrasyonunu hedefleyen bir öğretim sistemidir.Bu alanlarda yetkin bireylerin olması bir çok alanda fayda sağlayacaktır. En önemli getirisi ise dijitalleşen dünyada rol almada etkin olarak görev almaktadır. Dijitalleşen dünyada gelişmiş ve strateji geliştiren ülkelerin sömürünsünde kalmamak için tüketici bireylerden çok üretici bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Çağın gereksinimlerini karşılamak için gelişen Bilim ve Teknolojideki değişimlerine paralel olarak stratejik adımlar atılması gerekmektedir. Bu bağlamda çalışmaların olması iş birlikçi çalışma içerisinde bulunması durumunda STEM eğitimi ile ilgili bir çok Avrupa ülkelerinden iyi bir konuma gelebileceğimizi düşünüyoruz. Üniversiteleriin, kurum ve kuruluşların STEM ışığında doğru adımlar atmaları durumunda başarıyı yakalamak an meselesi olur. Bu çalışmanın amacı okullarda var olan iyileştirmeye açık alanlardan Teknoloji Tasarım işbirliğinin 21.yy becerilerini uygun bireylerin yetiştirilmesin olanak sağlayan uygun bir alan oluşturulmasıdır.’’

STEM Nedir?

STEM disiplenler arası bir öğretim yaklaşımıdır.Science-fen technology-teknoloji Engineering-Mühendislik ve Mathematics –matematik alanlarının baş harflerinden oluşmakta ve bu alanların birbirine entegre edilmesinde ortaya çıkan bir kavramdır. Farrklı bir bakış açısıyla STEM ; teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi yani yeni bir üürün ortaya koyulmasına STEM denir.

STEM Eğitiminin amaçları nelerdir?

STEM 1950’li yıllarda ortaya çıkmış bir kavramdır.Çıkış yıllarından itibaren ülkeler kakınma ve liderlik yapma düşünccesi ile bu alana yönelmişlerdir. Bilimde kalkınma teknolojide kalkınmaya dayalı bilim insanları yetiştirilmeye ve teknolojiye önem verilmiştir.Bu amaçlar doğrultusunda ise ülkelee göre farklı görüşler olmasına rağmen ortak amaçları ülkeerinin geleceği için çalışmların sürdürülebilir olmasıdır.Erken yaşta çocukların üretim odaklı becerileri kazandırmalarını hedef ederek eğitim sistemlerine entege etmişlerdir. Amaç ise: Fen Teknoloji ,Mühendislik Matematik alanlarını iç içe kullanarak yeni bir ürün ortaya koyarak ülkelerinin ekonomisine fayda sağlamktır. Bu bağamda düşünüldüğünde ülke geleceğinde aktif rol üstlenmesidir. STEM eğitiminin ki temel amacı olduğunu belirtebiliriz. Bu amaçlardan birincisi, Üniversite düzeyinde bu disiplinlerde meslek seçerek öğrenci sayısını arttırmak, ikincisi ise öğrencilerin fen teknoloji mühendislik ve matematik disiplerindeki temel bilgi düzeylerini arttırarak bu disiplinler ile ilgili problemleri çözmek için günlük yaşamarında yaratıcı çözümler uyguamalarını sağlamaktır. Özet olarak belirtirsek STEM eğitimi; Meslek seçiminde yardımcı olmak ve disiplenler arası bir öğrenim yaklaşımı olarak belirtebiliriz. Eğitimdeki en önemli kazanımı ise teorideki veriler doğrultusunda ve 21.yy becerilerine yatkın yeni ürün ortaya koymaktır.

STEM Eğitiminin Öğrenciye Katkıları Nelerdir?

STEM eğitimi üretim odaklı olmasının yanı sıra eleştirel düşünme , yaratıcılık, yenilenme, probem çözme, Üretkenlik ve Sorumluluk gibi 21.yy becerilerini de barındırmaktadır. Maddeler halinde belirtmek gerekirsek STEM eğitiminin kazandırdığı yetiler;

 • Eğitim programının içeriğini canlandırıcı bir öğrenme ortamı sağlar.
 • Öğrencilerin yeni buluşlar keşfetmesini, olaylar arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamaları olanağını sağlar.
 • Yeni ürün ortaya koyarak, ekosisteme katkı sağlar.
 • İş birliği ve bağımsız çalışma yoluyla öğrencilerin özgüven ve öz yeterliliğini geliştirir.
 • Öğrencileri esneklik ve güven içinde düşünmeye teşvik eder.
 • Karşılaştıkları sorunlara daha kısa ve pratik çözümler üretmeyi sağlar.
 • Öğrenme motivasyonunu arttırır.
 • Tasarım odaklı düşünme ve yenilikçi olmayı sağlar.

‘’Bugün ilkokula başlayan çocukların %65 ‘inin üniversiteden mezun olduklarında bugün var olmayan bir işi yapacağının, elmizdeki araçlarla onları artık geleceğe hazırlayamadığımızın farkındayız.

Maker kelime olarak yapan, üreten kişi olarak geçiyor. Şu an genel olarak teknoloji ve üretim teknolojilerini kullanarak üretim kültürü çevresindekilere Maker diyoruz. Özellikle çocuklara bu üretim kültürünü aşılamak onlara kodlama , tasarım , mekanik , elektronik, gibi günümüzün temel gereksinimlerini öğreten djital üretim tekniklerini aşılayan bir hareket.

Maker eğitimlerini konuşmadan önce günümüz hayatına bakalım. Çok hızlı değişiyor değil mi? Araba teknolojileri cep telefonları bilgisayarlar yayıncılık iş yapım biçimleri, temel ihtiyaç listesi, hizmet ve tedavi şekilleri vs.. Yaşınız kaç olursa olsun kaç tane teknoloji üretim devrimi gördüğünü düşünün Farkında olmasanız da aslında çok fazlalar değil mi?

Eskiden uzun zaman aralıklarında gerçekleşen değişim, şimdi çok daha hızlı değil mi? Kısaası hayat çok hızlı değişiyor ve bu değişim daha da hızlanacak, uyum konusunda kendimizi geliştirmezsek sonumuz pek parlak görünmüyor.

Biliyoruz ki gelecekte şu an ismini bilmediğimiz meslekler, çokça iş değiştirmek uzayan ömürle birlikte iki defa emeklilik gibi konular ele alınmış. Buradan sonra insan ister istemez ben bu hayata uyabilecek miyim, çocuğum tam olarak bunu yaşayacak buna nasıl uyum gösterecek? Gibi sorular kafamızda yeşeriyor. Şu an Dünya’nın bir kısmı ile aramızda uçurum varken giderek globalleşen dünyada bu değişim sonrası onlar nasıl ayakta kalacaklar, makas ne hale gelecek? Bu soruların cevabını tam olarak bilemsek de sarılacağımız tek dal eğitim görünüyor.’’

Tüketen değil #üretennesiller Gelişmiş toplumlarda hizmet sektörü en önemli alanlardan biridir. Ürünler ve hizmetlerin gün be gün arttığının üstünden geçmiştik. Her ne kadar bu ürünler ve hizmetler artsa da almak istediklerimiz bir yerden sonra bütçemizi aşıyor. Kendi hizmetlerimizi oluşturmak en azından bir kısım kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak gerekiyor.

İşte maker’lık tam olarak bu yetiyi veren bir oluşum. Dışarıdan almak yerine kendimizin üretmesini teşvik ediyor. Öğrencilerimizi kendine yeten bir birey haline çeviriyor. Maker eğitimleri özellikle teknoloji alanı olmak üzere, bir çok farklı konuda bu yeteneği eğlenceli bir şekilde öğretiyor. Yeni bir şeyi nasıl anlayacağınızı, nasıl üreteceğinizi katıyor, öğrenme disiplinlerini değiştiriyor, tembellik yerine eğlenerek öğrenme kültürünü ortaya koyuyor.

Özetle; Maker eğitimleri öğrencilerimizi bugüne ve yarına hazırlayan eğitimlerdir. Çok önemlidir. Çünkü:

 • Sizi geleceğin belirsizliğinden korur.
 • Yaratıcılığı arttırır.
 • Üretimi destekler.
 • Tembellikten kurtarır
 • Size hayatınızı değiştirecek alet ve edavatı verir.

Sıradanlığın bir adım ötesinde olmak istiyoruz. Farklı öğrenme ve öğretme sürecinin mümkün olduğunu biliyor, Öğrencilerimiz için, geleceğimiz ve ülkemiz için çalışıyor ve üretiyoruz.

Bu görsellere benzer mekanlar 21.yy becerilerine ulaştırma hedefinde olan bizlere süreç odaklı yeni nesil öğrenme ortamları sağlayacaktır.

Bize Ulaşın